“In de commissie Justitie hebben we de hervorming van het Wetboek van Strafvordering aangevat”, aldus Van Vaerenbergh. “Het is ons doel om ook het vooronderzoek te hervormen, zodat het sneller kan en de voorlopige hechtenis tot een minimum kan worden beperkt.” Zo kan de uitbreiding van de aanhoudingstermijn het aantal voorlopige hechtenissen verminderen, omdat er dan meer tijd zal zijn om het eerste onderzoek grondiger uit te voeren.

Vrijspraak zeldzaam

Van alle voorlopig gehechten die voor de rechtbank van eerste aanleg verschijnen, wordt amper 3,5 procent effectief vrijgesproken. Slechts een heel klein percentage kan dus een vergoeding aanvragen voor de periode dat ze van hun vrijheid werden beroofd. Het aantal aanvragen en het uitgekeerde bedrag bleven ook vrij stabiel over die periode van tien jaar. “Per jaar gaat het om ongeveer honderd aanvragen, waarvan er zestig werden toegekend voor een totaal bedrag van 400.000 euro per jaar”, aldus Van Vaerenbergh.

Om een schadevergoeding aan te vragen, moet je minstens acht dagen in voorlopige hechtenis hebben gezeten. En die hechtenis mag niet aan jou te wijten zijn. Maak je jezelf tijdens het onderzoek verdacht, dan riskeer je dus geen uitkering te krijgen. De minister van Justitie, bij wie je je aanvraag moet indienen, oordeelt over de gegrondheid van de vordering en de billijkheid van de schadevergoeding. Tegen zijn beslissing kan je beroep aantekenen bij een commissie samengesteld uit magistraten en advocaten.

Onderwerpen