Kristien Van Vaerenbergh

Kristien komt op de wereld  in 1978 in het Vlaams-Brabantse Halle. Ze groeit op in Lennik, het hartje van het Pajottenland. Lager onderwijs volgt ze in het Sint-Godelieve Instituut in Eizeringen.  Nadien gaat ze in buurgemeente Dilbeek naar Regina Caeli. Ze gaat naar de muziekacademie waar ze dictie volgt en piano en fluit leert spelen.

Tijdens haar tienerjaren komt ze in contact met de politiek. Haar vader Etienne is immers zelf jarenlang boegbeeld voor de Volksunie en burgemeester van haar thuisdorp Lennik. “Hij kon geen activiteit organiseren of we waren van de partij. Dertig jaar lang bekleedde hij op lokaal vlak een politiek mandaat.”

Voor studies Rechten verlaat Kristien het Pajottenland en vestigt zich geruime tijd in Gent. Ze studeert ook in Parijs. Naast een specialisatie in Europees en Internationaal recht spijkert ze er haar Frans bij.

 

Advocate met praktijkervaring

Alvorens in de politiek te gaan runt ze als advocate haar eigen praktijk. Kristien is aangesloten bij de balie van Brussel. Ze verdedigt dagelijks dossiers voor de politierechter, de vrederechter of op de burgerlijke rechtbank. Ervaringen en expertise die later nuttig zullen blijken.

In 2009 zet ze de stap naar de N-VA waar ze in 2010 verkozen raakt als Kamerlid. Gedragen door een ruime bagage legt ze zich toe op de Belgische justitie. Geen gemakkelijk domein want een onoverzichtelijk kluwen, ouderwets en vooral gedomineerd door de PS. Maar het werk loont en twee jaar na haar aantreden gaat ze aan de slag als commissievoorzitter van de Kamercommissie Justitie.

 

IJveren voor een betere justitie

Tijdens haar tweede termijn komt de N-VA onder haar impuls met een totaalvisie voor een betere justitie en kiest resoluut voor een vernieuwde justitie. Een nieuwe justitie waarin een nieuwe dynamiek ontstaat, waarbij de klemtoon komt te liggen op klantvriendelijkheid, zo veel mogelijk resultaat met zo weinig mogelijk middelen, kortere procedures voor de rechtbanken, een krachtdadig bestraffingsbeleid, de evaluatie van rechters, enzovoort.

Ze speelt haar rol in de onderzoekscommissie naar de terroristiche aanslagen van 22 maart en legt zich toe op slachtofferhulp.

 

Veel inzet voor een lokaal en sociaal sterk beleid

Tijdens dit alles verliest ze Lennik niet uit het oog. Ondanks een eclatante verkiezingsoverwinning in 2012 dwingt men de N-VA in de oppositie. In 2018 herhaalt dit scenario zich omdat Groen niet kiest voor vernieuwing maar de verliezende partijen depanneert. Kristien is gemeenteraadslid en legt zich toe op mobiliteit, sociale zaken en –ook in Lennik steeds belangrijker- Vlaams beleid. Lennik mag niet ten prooi vallen aan de verfransing of verder verbrusselen.

In Lennik heeft Kristien ook een sterk sociaal engagement. Ze is bestuurslid van verscheidene verenigingen in de culturele sector en de welzijnssector.

Ontspanning vindt ze thuis in familiekring samen met haar partner Lieven en Lukas hun zoontje van 9 jaar. Ze houdt van lange wandelingen, van de zon en van mensen. Haar levensmotto is “Niets is wat het op het eerste zicht lijkt”. In het weekend kom je haar ongetwijfeld tegen tussen de mensen op een eetfestijn van een lokale vereniging of naburige N-VA-afdeling. Want als parlementslid mag je nooit het contact met de bevolking verliezen.