Parlementair werk

Kristien Van Vaerenbergh Kamer van VolksvertegenwoordigersMijn parlementair werk (vragen, persberichten...) zijn opgenomen op de gewone nieuwspagina:

Het detail van mijn parlementair werk vanaf oktober 2014 vindt u op de website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers:

 

Ook de documenten van de vorige legislatuur (2010-2014) staan nog online:

Aarzel niet me te contacteren via het contactformulier indien u vragen zou hebben over mijn werk in het parlement.

 

 

Recente vragen

Aantal Europese ambtenaren.

van Kristien Van Vaerenbergh (06230) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
55--3-0383-2020202109313

NMBS. - Stopplaats Schepdaal.

van Kristien Van Vaerenbergh (06230) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B051-4-0519-2020202109318

Taal documenten burgerlijke stand.

van Kristien Van Vaerenbergh (06230) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B051-8-0461-2020202109323

NMBS. - Stopplaats Dassenveld Halle.

van Kristien Van Vaerenbergh (06230) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B051-4-0517-2020202109314

Aantal Europese ambtenaren.

van Kristien Van Vaerenbergh (06230) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B052-13-0490-2020202109313

Doorlooptijden bij de Raad van State.

van Kristien Van Vaerenbergh (06230) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B052-13-0491-2020202109316

Taalgebruik personenbelasting.

van Kristien Van Vaerenbergh (06230) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B052-5-0358-2020202109317

Postkantoren. - Toegankelijkheid.

van Kristien Van Vaerenbergh (06230) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B051-7-0183-2020202109283

Overheidsgebouwen. - Toegankelijkheid.

van Kristien Van Vaerenbergh (06230) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55-B052-17-0127-2020202109240

De betrokkenheid van de overheid in rechtszaken.

van Kristien Van Vaerenbergh (06230) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B047-2-0287-2020202108905