Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Kristien Van Vaerenbergh op 26 november 2014, over deze onderwerpen: Facturen, Gerechtskosten, Personeel, Psychiaters, Tolken, Mondelinge Vraag

Vrijdag 14/11 was er een twee uur durende werkonderbreking van de tolken die werken voor het gerecht. Dit gold als protestactie voor een welbekend probleem en oud zeer, nl. het uitblijven van betalingen voor door hun geleverde prestaties. Volgens de media plant de minister maandag aanstaande overleg …

Door Kristien Van Vaerenbergh op 26 november 2014, over deze onderwerpen: Achterstand, Facturen, Gerechtskosten, Magistratuur, Personeel, Tolken, Mondelinge Vraag

De betalingsproblemen bij justitie zijn een steeds terugkerend probleem. Zoals eerder reeds werd aangehaald blijft betaling van facturen nogal vaak achterwege. Soms worden facturen betwist en moet de commissie voor de gerechtskosten tussenkomen, wat dan kan leiden tot vertraging bij de uitbetaling …