Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Kristien Van Vaerenbergh op 23 januari 2019, over deze onderwerpen: Adoptie, Pleegzorg

De N-VA wil dat de regering dringend werk maakt van de uitvoering van wet rond pleegzorgverlof. Deze werden reeds in september gestemd en zijn sinds kort in voege. “Ministers De Block en Peeters hebben maanden nagelaten alle nodige uitvoeringsbesluiten te nemen. Hierdoor ondervinden pleegouders op …

Door Kristien Van Vaerenbergh op 4 juli 2018, over deze onderwerpen: Adoptie, Pleegzorg

De Kamercommissie Sociale Zaken geeft groen licht aan het N-VA-wetsvoorstel waardoor pleegouders in de toekomst zes weken verlof kunnen krijgen bij de komst van een pleegkind.  De wetgever wil zo voor de pleegouders tijd vrijmaken om een hechte band te creëren tussen het pleegkind en zijn …

Door Kristien Van Vaerenbergh op 29 april 2015, over deze onderwerpen: Pleegzorg

Op woensdag 29 april kwamen verschillende organisaties die nauw betrokken zijn bij de pleegzorg langs in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ze werden gehoord met betrekking tot het wetsvoorstel van Kristien dat pleegouders wil voorzien in een volwaardig statuut. Zo nam de kamercommissie justitie …

Door Kristien Van Vaerenbergh op 28 januari 2015, over deze onderwerpen: Mondelinge Vraag, Pleegzorg

Er bestaat vooralsnog geen statuut voor de pleegouders, ook al is dat een belangrijk en actueel probleem. Wij hebben ter zake een wetsvoorstel ingediend, dat hopelijk binnenkort in de commissie voor de Justitie behandeld zal worden. Er is niet alleen de kwestie van het juridisch statuut. Het …