Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Kristien Van Vaerenbergh op 21 januari 2015, over deze onderwerpen: Bemiddeling, Mondelinge Vraag

Artikel 8, in fine, van de wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling stelt dat “de publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen partij zijn bij een bemiddeling in de bij wet of bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit bepaalde …