Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Kristien Van Vaerenbergh op 23 januari 2019, over deze onderwerpen: Adoptie, Pleegzorg

De N-VA wil dat de regering dringend werk maakt van de uitvoering van wet rond pleegzorgverlof. Deze werden reeds in september gestemd en zijn sinds kort in voege. “Ministers De Block en Peeters hebben maanden nagelaten alle nodige uitvoeringsbesluiten te nemen. Hierdoor ondervinden pleegouders op …

Door Kristien Van Vaerenbergh op 4 juli 2018, over deze onderwerpen: Adoptie, Pleegzorg

De Kamercommissie Sociale Zaken geeft groen licht aan het N-VA-wetsvoorstel waardoor pleegouders in de toekomst zes weken verlof kunnen krijgen bij de komst van een pleegkind.  De wetgever wil zo voor de pleegouders tijd vrijmaken om een hechte band te creëren tussen het pleegkind en zijn …

Door Kristien Van Vaerenbergh op 21 maart 2016, over deze onderwerpen: Adoptie, Justitie

Kandidaat adoptie-ouders krijgen vandaag af te rekenen met nutteloze dubbele procedures op Vlaams en Federaal niveau. Dit heeft al geleid tot tegenstrijdige beslissingen waardoor adoptiekinderen blijven vastzitten in het land van herkomst.  Met het wetsvoorstel van N-VA kamerleden Kristien Van …

Door Kristien Van Vaerenbergh op 21 januari 2015, over deze onderwerpen: Adoptie, Mondelinge Vraag

Het staat buiten kijf dat een adoptieprocedure een lange weg is. Het is voor de adoptant dan ook belangrijk om vanuit elke hoek zo veel mogelijk steun te kunnen vinden. Het lijkt me niet opportuun hier individuele gevallen te bespreken maar uit wat mij werd verteld door adoptanten bleek dat de …