N-VA legt voorstel neer dat pleegouders duidelijk statuut geeft

Door Lorin Parys, Kristien Van Vaerenbergh op 13 november 2014, over deze onderwerpen: Welzijn, Kinderopvang, Pleegzorg en adoptie, Verandering

De N-VA wil een duidelijk statuut voor pleegouders en legt daartoe zelf alvast een concreet voorstel neer in het federaal parlement. Het voorstel werd uitgewerkt door Lorin Parys en Kristien Van Vaerenbergh, die respectievelijk in het Vlaams en federaal parlement zetelen. Zij willen komaf maken met de onduidelijke regels die een rem zetten op het aantal pleeggezinnen. Zo staan er op dit moment al meer dan 400 kinderen op een wachtlijst voor een warme thuis.

“Om meer Vlamingen pleegzorg te doen overwegen moet pleegzorg bekender worden”, zegt Kristien Van Vaerenbergh. “Maar het is minstens even belangrijk dat pleegouders weten waar ze aan toe zijn en dat die afspraken duidelijk vastliggen”, vult Lorin Parys aan. “Dat is vandaag helaas niet het geval.”

Beide volksvertegenwoordigers willen dat een deel van het ouderlijk gezag bij de pleegouders komt te liggen, dat pleegouders toegang hebben tot de jeugdrechtbank en dat ze recht hebben op een omgangsregeling als een pleegkind opnieuw bij zijn biologische ouders gaat wonen: allemaal maatregelen die in het belang van het kind zijn. Ze zorgen immers voor een zo vlot mogelijke samenwerking tussen biologische ouders en pleegouders en voorkomen dat een affectieve band definitief wordt verbroken.

Verlofregeling
Vooral voor baby’s is de nood aan opvang erg groot. Maar een aantal praktische bezwaren maakt het aantrekken van pleegouders hier extra moeilijk. Zo is het vinden van een plek in de crèche op heel korte termijn vaak onmogelijk en hebben pleegouders geen recht op een uitgebreide verlofregeling. “Daarom onderzoeken we hoe we een aangepaste verlofregeling voor pleegouders kunnen uitwerken. Het is immers belangrijk dat er voldoende tijd is om een affectieve band te scheppen tussen de pleegouders en het pleegkind dat plots in een nieuwe omgeving terecht komt.”

Ook adoptieprocedure herschrijven
Meer dan 5.000 pleeggezinnen zorgen elk jaar voor evenveel pleegkinderen die tijdelijk in een ander gezin wonen omdat het thuis even niet meer lukt. Aan de vooravond van de Week van de Pleegzorg, die dit jaar loopt van 14 tot 23 november, zond Panorama een reportage uit over het onderwerp. Daarin komt ook Lorin Parys aan het woord, die zelf pleeg- én adoptieouder is en vanuit die ervaring een boek schreef over de bijzondere jeugdzorg in Vlaanderen. Samen met Kristien Van Vaerenbergh voerde hij ook een sensibiliseringsactie voor de Week van de Pleegzorg (zie foto).

De N-VA is ook van plan om in het Vlaams Parlement de binnenlandse adoptieprocedure te herschrijven, om adoptie en pleegzorg dichter bij elkaar te brengen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is