Nieuws over dit onderwerp

Achterstallige facturen: Geens werkt aan oplossing

Vrijdag 14/11 was er een twee uur durende werkonderbreking van de tolken die werken voor het gerecht. Dit gold als protestactie voor een welbekend probleem en oud zeer, nl. het uitblijven van …

Achterstand blijft bij de Commissie voor de Gerechtskosten

De betalingsproblemen bij justitie zijn een steeds terugkerend probleem. Zoals eerder reeds werd aangehaald blijft betaling van facturen nogal vaak achterwege. Soms worden facturen betwist en moet de …