Nieuws over dit onderwerp

N-VA vraagt onderzoek Hoge Raad naar werking Franstalige Brusselse rechter

Met zijn minachtende houding naar het parket en politie van Halle-Vilvoorde is een Franstalige Brusselse rechter niet aan zijn proefstuk toe. In oktober 2017 oordeelde hij in drie vonnissen dat de …

Franstalige Brusselse rechtbank verlamt werking Nederlandstalige rechtbank nog steeds

Een communautaire transfer tussen de Brusselse rechtbanken van eerste aanleg blijft voor beroering zorgen. Vorig jaar kaapte de Franstalige rechtbank van eerste aanleg zeven medewerkers weg bij de …

[VIDEO] Bijhuizen van justitiehuis in Halle, Asse en Vilvoorde

“Naast een eigen parket voor vervolging heeft Halle-Vilvoorde ook nood aan een eigen justitiehuis. Hierdoor kunnen werkstraffen en straffen met een enkelband sneller en kordater worden uitgevoerd,” …