Nieuws over dit onderwerp

Wetsvoorstel N-VA weggestemd om functie procureur des Konings in Brussel open te stellen voor Nederlandstaligen

Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh: “Grootste parket van België zit al jaren zonder volwaardige procureur des Konings en Vivaldi weigert de enige oplossing goed te keuren.” Kamerlid Kristien Van …

Examen gerechtelijke stage: antwoord van de minister

Een verschillend toelatingsexamen gerechtelijke stage per taalgroep en ook verschillende voorbereidende documenten. Hoe kunnen we gelijke behandeling tussen de taalgroepen garanderen? Vraag en …

Opschorten politieopleiding PIVO Asse nadelig voor Vlaams-Brabantse politiezones

Op een eenzijdige manier besliste de Directie Rekrutering en Selectie om voor 2020 geen opleiding voor politierekruten op te starten in het PIVO in Asse. “Een slechte beslissing voor onze regio”, …