Nieuws over dit onderwerp

Bemiddeling ook voor publieke rechtspersonen?

Artikel 8, in fine, van de wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling stelt dat “de publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen partij zijn bij een …