Vilvoordse relschoppers vrijuit, ook na BHV-hervorming

Door Kristien Van Vaerenbergh op 4 augustus 2012, over deze onderwerpen: Gerechtelijke hervorming BHV, Justitie, Veiligheid

Conclusie is dat door een gebrek aan Nederlandstalige rechters in Brussel en de Franstalige afdeling van het parket in Halle-Vilvoorde na de hervorming, het nu al zo geprezen eigen vervolgingsbeleid een lege doos zal zijn.

In de nacht van woensdag op donderdag ontstond een rel in het Vlaams-Brabantse Vilvoorde nadat een aantal allochtone jongeren werd gecontroleerd door de politie.
Acht jongeren werden gearresteerd en 11 jongeren werden ter beschikking gesteld van het parket. Drie politieagenten raakten daarbij gewond en elf auto’s werden vernield.

De Nederlandstalige magistraten van het Brussels parket vroegen de aanhouding. Maar, de Franstalige onderzoeksrechter, die bevoegd werd op vraag van de verdachten, weigerde in te gaan op die vraag en liet de vermoedelijke daders vrij, in afwachting van hun proces.

De daden van de jongeren zijn nochtans ronduit verwerpelijk en moeten uiteraard correct bestraft worden. Het is erg frustrerend voor de politie, die haar uiterste best doet bij deze incidenten en daarbij zelf slachtoffers oploopt, om te moeten vaststellen dat de daders de dag nadien al vrij rondliepen. Dit is niet het juiste signaal om dergelijke jeugdbendes af te schrikken, laat staan om het vertrouwen in justitie te herstellen.

De reactie van de Vilvoordse burgemeester (CD&V) wekt op zijn minst ook verbazing. Hij stelt dat het hoog tijd wordt dat de “splitsing” van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde in werking zal treden. “Want, met deze splitsing kan met eigen magistraten en met een eigen vervolgingsbeleid dat soort oproer krachtdadig aangepakt worden”, zo stelt hij. Volgens hem ligt Brussel nu niet wakker van wat er in Vilvoorde gebeurt en dat zal na de “splitsing” wel zo zijn.

Deze burgemeester sluit zich daarmee aan bij deze miskleun van de ganse CD&V-club, en dus bij alle partijen die dit akkoord steunden, Want, deze hervorming van het Gerechtelijk arrondissement BHV biedt geen oplossingen voor dit soort toestanden, integendeel:

  • Er komt wel een Nederlandstalig parket voor Halle-Vilvoorde, maar, met een eigen Franstalige afdeling. En het is deze Franstalige afdeling die in de toekomst gelijkaardige Vilvoordse incidenten zal behandelen. Deze Franstalige parketmagistraten zullen in de toekomst rechtstreeks moeten samenwerken met de Nederlandstalige politie van Vilvoorde, zonder tussenkomst van een Nederlandstalige parketmagistraat. Erger dan vandaag al het geval was dus.
  • De rechter die finaal zal oordelen over de relschoppers zetelt nu in Brussel en zal daar ook in de toekomst zetelen. En dat is dus gewoon hetzelfde als vandaag.
  • De Franstalige dader kan nu, en zal dat ook na de inwerkingtreding van de hervorming kunnen, voor een behandeling van een Franstalige rechtbank in Brussel kiezen. Geen verandering dus en het tegendeel van wat de burgemeester van Vilvoorde laat uitschijnen.
  • En eigenlijk wordt het alleen maar cynischer want deze hervorming zorgt er zelfs voor dat de (“slimme”) Franstalige dader die dan toch kiest om door de Nederlandstalige strafrechter van Brussel te worden beoordeeld, veel kans maakt dat hij vrijuit gaat. Want, het aantal Nederlandstalige rechters zal na de hervorming immers zo laag zijn, dat de zaak wellicht nooit behandeld wordt of tot vrijspraak leidt omdat de zaak niet binnen een redelijke termijn werd behandeld.

Conclusie is dat door een gebrek aan Nederlandstalige rechters in Brussel en de Franstalige afdeling van het parket in Halle-Vilvoorde na de hervorming, het nu al zo geprezen eigen vervolgingsbeleid een lege doos zal zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is