[VIDEO] Gemeenteraad opnieuw baas in Lennik

Door Kristien Van Vaerenbergh op 26 oktober 2015, over deze onderwerpen: Lennik

De gemeenteraad van Lennik stemde maandagavond in om een aantal bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen terug toe te kennen aan de gemeenteraad. “Een logisch gevolg van het feit dat het college geen steun meer heeft van een meerderheid aan gemeenteraadsleden.” zegt Kristien Van Vaerenbergh die het punt op de gemeenteraad bracht.

Tijdens de vorige legislatuur besliste de gemeenteraad een deel van haar bevoegdheden over te dragen aan het college. Het college kreeg alzo in 2007, binnen de grenzen van de wet, maximale bevoegdheden.

Het college kon dan de gemeente op een efficiënte en snellere manier besturen. Het kon vele beslissingen nemen zonder tussenkomst van gemeenteraad. De beslissing was tevens democratisch omdat een meerderheid van de gemeenteraadsleden zich achter het project van het college van burgemeester en schepenen schaarde en de snelle en volledige uitvoering van dit project wou.

“De kaarten liggen nu anders”, zegt Kristien Van Vaerenbergh. “Door de ontwikkelingen van de voorbije weken, waarbij 2 gemeenteraadsleden de meerderheid verlieten, heeft het college nu een minderheid van gemeenteraadsleden achter zich. Het is dus niet meer logisch dat het college nog uitgebreide bevoegdheden bezit. Mijn punt beoogde dan ook deze bevoegdheden terug te geven aan de gemeenteraad. Dit is het orgaan dat op elk moment de democratische keuze van de Lennikenaar weerspiegelt.”

Nu het oude project van het college niet meer gesteund wordt door een meerderheid van gemeenteraadsleden is het tijd om na te denken over een nieuw politiek project.

N-VA – LENNIK2 is bereid een dergelijk nieuw project voor de komende drie jaar uit te schrijven en voor te leggen aan de gemeenteraad. De partij doet een oproep aan alle gemeenteraadsleden om hieraan mee te werken.

Bekijk via deze link de reportage op RINGtv:

http://www.ringtv.be/nieuws/beslissingsbevoegdheid-lenniks-schepencolleg...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is