Pleegzorgverlof zal pleegouders nodige ondersteuning geven

Door Kristien Van Vaerenbergh op 4 juli 2018, over deze onderwerpen: Adoptie, Pleegzorg

De Kamercommissie Sociale Zaken geeft groen licht aan het N-VA-wetsvoorstel waardoor pleegouders in de toekomst zes weken verlof kunnen krijgen bij de komst van een pleegkind.  De wetgever wil zo voor de pleegouders tijd vrijmaken om een hechte band te creëren tussen het pleegkind en zijn pleegouders. “Na een beter juridisch statuut voor pleegouders wordt zo alweer een stapje vooruit gezet om pleegzorg meer aantrekkelijk te maken. Dat is nodig want de wachtlijst met kinderen zonder pleeggezin blijft lang”, zegt N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh die het wetsvoorstel indiende.

Tot nu toe hadden pleegouders per koppel maar 6 dagen administratief verlof om allerhanden zaken, zoals naar de rechtbank gaan of voor contacten met de ouders of de dienst pleegzorg, te regelen. Voor zorgtaken kregen ze geen extra tijd. Maar daar komt nu verandering in. Het pleegzorgverlof zal geleidelijk aan gelijkgeschakeld worden met het adoptieverlof tot zes weken per ouder. “Dat is nodig zodat de pleegkinderen, die vaak erg kwetsbaar zijn, zich kunnen hechten aan de pleegouders en de nieuwe omgeving” zegt Van Vaerenbergh.

Bij de invoering bedraagt het pleegzorgverlof zes weken maar de wetgever voorziet een geleidelijke uitbreiding. Vanaf 2019 zou daar om de twee jaar telkens een week bijkomen voor beide pleegouders samen. Tegen 2027 zou er op die manier een pleegzorgverlof van in totaal 17 weken zijn voor beide pleegouders samen. Het moet wel gaan om minderjarige kinderen en enkel in geval van langdurige pleegzorg.

“Twee jaar nadat pleegzorgouders na dertig jaar wachten een duidelijk juridisch statuut kregen wordt dus een nieuwe stap vooruit gezet. Door pleegzorgouders beter te ondersteunen proberen we pleegzorg verder aantrekkelijk te maken. De wachtlijst voor pleegkinderen blijft immers groot. Momenteel staan nog steeds ongeveer 600 kinderen op de wachtlijst om opgevangen te worden in een pleeggezin”, besluit Van Vaerenbergh.

Het pleegzorgverlof was reeds aangekondigd toen twee jaar terug het statuut voor pleegouders werd goedgekeurd. Dankzij dit statuut kunnen pleegouders contact houden met hun pleegkind als het terug naar zijn ouders gaat of definitief geplaatst wordt. Pleegouders kunnen ook ingaan tegen een beslissing van een rechter die zij niet juist achten voor het kind.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is