Pleegouders krijgen bezoekrecht

Door Kristien Van Vaerenbergh op 13 februari 2017, over deze onderwerpen: Pleegzorg
pleegouders bezoekrecht van vaerenbergh

Pleegouders die meer dan een jaar voor een kind zorgen, hebben daar een affectieve band mee. We willen voorkomen dat de jeugdrechter dat kind bij die mensen weghaalt zonder dat ze daar iets tegen kunnen inbrengen. Het nieuwe statuut bepaalt dat de jeugdrechter de pleegouders — officieel zeggen we trouwens “pleegzorgers” — in de toekomst moet horen voor hij zijn beslissing neemt.’ Dat zegt CD&V-Kamerlid Sonja Becq, samen met Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) een van de bezielers van het nieuwe statuut voor pleegouders. Normaal wordt het morgen goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie.

’Pleegouders krijgen in dat statuut ook het recht om een omgangsregeling te vragen, zodat ze na de pleegzorg contact kunnen houden met het kind waarover ze zich ontfermd hebben.’

Samen beslissen

Volgens de meest recente cijfers van Pleegzorg Vlaanderen telt Vlaanderen 3.799 pleegouders die zorgen voor 5.238 pleegkinderen. Hun ouders zijn voor korte of langere tijd niet in staat om voor hen te zorgen, waardoor ze in een ander gezin worden opgevangen. Pleegzorg is in principe tijdelijk en het ouderlijk gezag blijft bij de ouders liggen.

Daardoor is het niet altijd duidelijk wat de pleegouders wel en niet mogen beslissen zonder akkoord van de ouders. Het nieuwe statuut probeert dat nu wel in duidelijke regels te gieten. ‘Een erg belangrijke stap’, noemt Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen dat. ‘Veel pleegouders worstelen daarmee. Wat mogen we wel, wat mogen we niet? Voor alle duidelijkheid: we staan achter het principe dat ouders en pleegouders zo veel mogelijk samen beslissen. Maar duidelijke regels brengen voor iedereen rust.’

Volgens Sonja Becq komt er een wettelijke opdeling tussen ‘dagdagelijkse beslissingen’ en ‘zware beslissingen’. De eerste zijn voor de pleegouders, de andere voor de ouders. ‘Pleegouders kunnen beslissen over het kapsel van de kinderen, over de sportclub waar kinderen naartoe gaan, over welke huisdokter ze bezoeken. Maar de principiële beslissing over katholiek of gemeenschapsonderwijs ligt bij de ouders. Net als andere belangrijke keuzes rond gezondheid, opleiding, ontspanning of religie.’

Het wetsvoorstel bepaalt wel dat pleegouders in geval van nood — bijvoorbeeld als er dringend een operatie nodig is — ook belangrijke knopen zelf kunnen doorhakken. ‘Maar dan moeten ze de ouders wel zo snel mogelijk informeren.’

Ouders en pleegouders kunnen wel samen besluiten dat een groter deel van het beslissingsrecht in handen van de pleeg- ouders komt. ‘Het wetsvoorstel moedigt de twee partijen aan samen een duidelijke overeenkomst te sluiten over wie welke beslissingen mag nemen. De pleegzorgdiensten kunnen hen daarbij helpen en de rechter kan die overeenkomst homologeren’, zegt Becq.

Maar als de ouders absoluut niet willen meewerken aan zo’n duidelijke overeenkomst, voorziet het voorstel ook in een juridische stok achter de deur. ‘Indien nodig kunnen pleegouders na een jaar aan de rechter vragen om een deel van het ouderlijke gezag naar hen door te schuiven. Dat zou kunnen betekenen dat pleegouders verantwoordelijk worden voor alle beslissingen rond school of gezondheid.’

uit De Standaard, 13 02 2017 pagina 9, auteur Steven De Bock

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is