N-VA wil vaker huisverbod voor daders van huiselijk geweld

Door Kristien Van Vaerenbergh op 28 oktober 2015, over deze onderwerpen: Justitie
N-VA wil vaker huisverbod voor daders van huiselijk geweld

Een wetsvoorstel van Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh moet ervoor zorgen dat daders van intrafamiliaal geweld en partnergeweld vaker een huisverbod krijgen. Ook zouden overtredingen op het huisverbod die door een lacune in de wet tot dusver onbestraft konden blijven, nu wel worden bestraft. Bedraagt de strafmaat tenminste één jaar, dan wil Van Vaerenbergh de dader bovendien onder aanhoudingsmandaat kunnen plaatsen. Zo kunnen politie en parket de zaak grondig en in alle rust onderzoeken. Nu moet het parket meteen beslissen over het instellen van zo’n huisverbod.

De wetgever heeft intrafamiliaal geweld trachten in te dijken door het parket de mogelijkheid te bieden om de dader een huisverbod op te leggen. Maar in de praktijk wordt die maatregel nauwelijks toegepast. De laatste twee jaren werden slechts 65 huisverboden opgelegd. In 24 - of één op de drie - gevallen werd dat verbod met voeten getreden.

Huisverbod meer én strenger toepassen

“Nochtans is zo’n huisverbod bij uitstek een preventieve maatregel, die niet alleen geweld voorkomt maar ook uitermate slachtoffervriendelijk is. Zo kan een moeder met kinderen gewoon thuisblijven, terwijl de dader tijdelijk ergens anders verblijft”, aldus Van Vaerenbergh. Om al die redenen wil zij dat het huisverbod meer wordt toegepast.

Van Vaerenbergh wil het huisverbod ook beter toepasbaar maken. In de praktijk zorgt een leemte in de wet immers ervoor dat de overtreding van een huisverbod ingesteld door de familierechter en niet door de procureur des Konings, enkel bestraft kan worden als het slachtoffer een klacht indient wegens bijvoorbeeld belaging. Vele slachtoffers durven dat echter niet.

Overtreding: één jaar cel

Ten slotte wil Van Vaerenbergh ook de strafmaat bij overtreding van een huisverbod optrekken van zes maanden naar een vol jaar cel. “Dat heeft twee positieve gevolgen: de celstraf kan niet meer automatisch worden omgezet in elektronisch toezicht. En de dader zal zijn straf niet meer thuis bij de slachtoffers uitzitten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is