N-VA wil einde aan faciliteiten Bever

Door Kristien Van Vaerenbergh op 20 februari 2018, over deze onderwerpen: Lennik
Kristien Van Vaerenbergh

N-VA-Kamerleden Kristien Van Vaerenbergh en Peter De Roover stellen voor om de taalfaciliteiten in Bever af te schaffen. Die faciliteiten verhinderen immers dat de gemeente Bever (2 205 inwoners) kan fuseren met zijn Pajotse buren (zoals Roosdaal, Lennik, Gooik, Pepingen, Galmaarden en Herne). Daardoor mist Bever de voordelen van een schaalvergroting en loopt het een schuldkwijtschelding mis van maximum 1 miljoen euro.

Bever is een Vlaamse gemeente, waar de bestuurstaal het Nederlands is. In 1963 werden de taalfaciliteiten in het leven geroepen om Franstaligen toe te laten geleidelijk het Nederlands over te nemen. “Maar op die zogenaamde ‘overgangsmaatregel’ zit na 55 jaar wel wat sleet”, stelt Peter De Roover.

De taalfaciliteiten hebben ook een negatieve impact hebben op het budget van de gemeente: “Zo een kleine gemeente is absoluut niet efficiënt want kleine gemeenten hebben grotere kosten om te voorzien in de behoeften van hun burgers. Zo moet Bever ook verplicht voorzien in een OCMW, in personeel voor het afleveren van identiteitskaarten of rijbewijzen, in onderhoud van het openbaar domein... Allemaal taken die goedkoper kunnen moest Bever kunnen fuseren met buurgemeenten”, zegt Kristien Van Vaerenbergh

Ook de politiezone Pajot waartoe Bever behoort ondervindt nadelen van de faciliteiten: een minimumaantal personeelsleden moet immers verplicht tweetalig zijn. De vrederechter van het kanton waarvan Bever deel uitmaakt dient ook tweetalig te zijn en is dus verplicht een taalexamen af te leggen.

Het Kamerlid stelt ook duidelijk dat een eventuele afschaffing van de taalfaciliteiten geen afbreuk doet aan het recht op het vrij gebruik van de taal in privézaken. “Bever stelt zich trouwens zeer hoffelijk op ten aanzien van anderstaligen”, besluit Van Vaerenbergh.

Naar grote Pajotse fusie?

Van Vaerenbergh wil niks opdringen maar vindt dat het debat moet kunnen gevoerd worden om te komen tot een grote Pajotse gemeente. Ze berekende eerder dat een fusie tussen de 7 Pajotse gemeenten (Roosdaal, Lennik, Gooik, Pepingen, Galmaarden, Herne en Bever) niet enkel administratieve voordelen oplevert maar ook bespaart op politieke mandaten. Nu zijn er zeven burgemeesters, 32 schepenen en 84 gemeenteraadsleden. Bij een fusie zou dat nog één burgemeester, acht schepenen en 28 gemeenteraadsleden zijn: een besparing van maar liefst 86 politieke mandaten. Van Vaerenbergh ziet het verdwijnen van de taalfaciliteiten in Bever dan ook als een noodzakelijke eerste stap om tot een grote Pajotse fusie te komen.

Tot op heden werken de Pajotse gemeenten met losse samenwerkingsverbanden. Dit dreigt op termijn een onoverzichtelijk kluwen van onderlinge verbintenissen te worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is