N-VA vraagt erkenning van alle levenloos geboren kinderen

Door Kristien Van Vaerenbergh op 1 november 2021, over deze onderwerpen: Justitie
Kristien Van Vaerenbergh

Je wil het niet meemaken: je kind wordt veel te vroeg levenloos geboren. Volgens de wet kunnen ouders hun kind enkel laten erkennen na een zwangerschap van minstens 140 dagen. “Het verdriet van de ouders is er ongeacht de duur van de zwangerschap”, vindt N-VA-volksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh. Ze stelt dan ook voor de zwangerschapsminimumgrens van 140 dagen af te schaffen en ouders de mogelijkheid te bieden alle levenloos geboren kinderen te erkennen ongeacht de zwangerschapsduur.

Het verlangen naar het nieuwe leven is groot, vaak al van lang voor de zwangerschap, weet Van Vaerenbergh. “Ook al komt hun langverwachte kind levenloos op de wereld, voor vele ouders blijft hun “stil” kindje een volwaardig deel van hun gezin. Het verdriet is er en staat los van de zwangerschapsduur. De minimumgrens van 140 dagen is in emotionele zin een volledig arbitraire en zelfs overbodige keuze. Wie jaren naar een kind uitkijkt en het dan tijdens de zwangerschap verliest, heeft geen boodschap aan een vereiste minimumduur van de zwangerschap. Door geen minimumgrens meer te voorzien en alle levenloos geboren kinderen te erkennen willen we de ouders helpen in het verwerken van hun verdriet en het rouwproces ondersteunen.”

Kindje inschrijven met voor- en/of familienaam

Daarnaast stelt de N-VA voor om ouders de keuze te geven om hun kindje al dan niet met voor- en/of familienaam in te schrijven, zonder daaraan rechtspersoonlijkheid of rechtsgevolgen te koppelen. Op die manier wordt het ook mogelijk dat de vader het kind erkent, wanneer de ouders niet gehuwd zijn. Zo krijgen vaders ook de kans hun verdriet een plaats te geven.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is