N-VA-voorstel stopt tegenstrijdige beslissingen bij adoptie

Door Kristien Van Vaerenbergh op 21 maart 2016, over deze onderwerpen: Adoptie, Justitie

Kandidaat adoptie-ouders krijgen vandaag af te rekenen met nutteloze dubbele procedures op Vlaams en Federaal niveau. Dit heeft al geleid tot tegenstrijdige beslissingen waardoor adoptiekinderen blijven vastzitten in het land van herkomst.  Met het wetsvoorstel van N-VA kamerleden Kristien Van Vaerenbergh en An Capoen komt aan die schrijnende toestand een einde.

Vandaag wordt de adoptie goedgekeurd door twee instanties: eerst onderzoekt de Vlaamse Centrale Autoriteit (VCA) de adoptiemogelijkheid zelf waarna de Federale Centrale Autoriteit (FCA) een bijkomend onderzoek voert naar kinderontvoering. Maar, de praktijk is anders: de Federale Centrale Autoriteit doet niet alleen onderzoek naar kinderontvoering, het doet het hele onderzoek van de VCA nog eens helemaal opnieuw. Nutteloos dubbel werk dus. Hetzelfde geldt voor de Waalse tegenhanger van de VCA.

Concreet betekent dat wanneer de VCA de adoptie heeft goedgekeurd, de FCA toch nog kan weigeren. Gevolg? Voor het land van herkomst is het kind juridisch geadopteerd door een Vlaams gezin, maar toch mag het ons land niet binnen. Juridische absurditeit.

Dat deze absurde situatie tussen beide adoptiediensten tot schrijnende situaties leidt, bleek onlangs toen een dertigtal gezinnen de adoptie van een Oegandees weeskindje zagen stranden. Volgens de FCA was er sprake van kinderhandel, terwijl uit het onderzoek van de VCA al was gebleken dat alle beweringen daarover onjuist waren. Resultaat is dat nu zestien weeskinderen vastzitten in Oeganda, zelfs nadat de VCA deze al had toegewezen aan Vlaamse adoptieouders.

Met haar wetsvoorstel wil Kristien Van Vaerenbergh voortaan duidelijkheid scheppen tussen de respectieve bevoegdheden van de FCA en de VCA. De macht van de FCA wordt ingeperkt. Zo worden tegenstrijdige beslissingen vermeden en zal er geen dubbel werk meer gebeuren. Dat kan de adoptieprocedure alleen maar ten goede komen zonder te raken aan de bescherming van het kind dat ten grondslag ligt aan elke adoptie.

Video: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2606146

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is