Kristien Van Vaerenbergh legt klacht neer tegen partijdige gemeenteraadsvoorzitter

Door Kristien Van Vaerenbergh op 26 oktober 2017, over deze onderwerpen: Lennik
Kristien Van Vaerenbergh in De Zevende Dag

Tijdens de laatste gemeenteraad in Lennik heeft de voorzitter van de gemeenteraad Koenraad Ameys een aantal keren pertinent nagelaten de regels toe te passen. Zo werd een punt behandeld dat niet op de agenda stond, werd de oppositie het woord geweigerd en verliet de voorzitter minutenlang de vergadering die hij geacht wordt te leiden. Van Vaerenbergh legt dan ook klacht neer bij de gouverneur. Ameys riskeert door de gouverneur op de vingers getikt te worden alsook een schorsing of afzetting behoren tot de mogelijkheden.

“De gemeenteraadszitting begon met een toespraak van burgemeester De Knop –lid van dezelfde partij als Ameys- over de politieke toestand in Lennik. Dit punt stond echter niet op de agenda. De voorzitter had dit dus meteen moeten afblokken of ter stemming voorleggen om het punt toe te voegen aan de agenda. Zo staat het in het gemeentedecreet,” weet Kristien Van Vaerenbergh.

Nadat de burgemeester haar tussenkomst had afgerond, ging de voorzitter opnieuw in de fout door de oppositie te weigeren te reageren op de tussenkomst van de burgemeester.

“De voorzitter hoort neutraal te zijn en de oppositie evenveel rechten toe te kennen als de meerderheid. Door ons het zwijgen op te leggen en dus enkel de burgemeester aan het woord te laten heeft hij zich partijdig gedragen. Daarenboven overtreedt hij ook hier de reglementen: elk lid heeft het recht tussen te komen op een punt. De voorzitter kan niet de ene wel laten spreken en de andere niet,” ergert Van Vaerenbergh zich.

Naar het einde van de zitting ging Ameys een derde keer zwaar uit de bocht.

“Het gemeentedecreet geeft de voorzitter de bevoegdheid de orde te herstellen als er rumoer is. De voorzitter beschikt daarbij over een krachtig wapen: hij kan de vergadering schorsen en zelfs beëindigen. Ameys besloot echter gewoon te gaan wandelen en minutenlang afwezig te blijven. Dit gedrag past niet. Als men een functie opneemt moet men ze uitvoeren. Als je niet tegen de hitte kan, trek dan uw conclusies en blijf weg uit de keuken”, besluit Van Vaerenbergh.

Van Vaerenbergh dient dan ook klacht in bij de gouverneur. Ameys riskeert door de gouverneur op de vingers te worden getikt. Volgens het gemeentedecreet kan de gouverneur Ameys ook schorsen of zelfs afzetten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is