Franstalige Brusselse rechtbank verlamt werking Nederlandstalige rechtbank nog steeds

Door Kristien Van Vaerenbergh op 27 juni 2016, over deze onderwerpen: Justitie, Parket Halle-Vilvoorde, Personeel

Een communautaire transfer tussen de Brusselse rechtbanken van eerste aanleg blijft voor beroering zorgen. Vorig jaar kaapte de Franstalige rechtbank van eerste aanleg zeven medewerkers weg bij de Nederlandstalige rechtbank. Aan de transfer hing een onfris geurtje omdat deze gebeurde tegen de wil van Nederlandstalige rechtbank en vermoedelijk onwettig is. De transfer raakte aan de rechtsbedeling voor de burgers van Halle-Vilvoorde en hinderde het vervolgingsbeleid van het parket. N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh vroeg de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) de personeelstransfer te onderzoeken. Deze laat weten dat de transfer op ondoordachte wijze tot stand kwam maar neemt verder geen maatregelen om de scheve toestand te herstellen.

De transfer had zware gevolgen voor de rechtsbedeling in Halle-Vilvoorde. De Nederlandstalige rechtbank slankte haar dienstverlening aan de burger af waardoor de griffie enkel nog in de voormiddag bereikbaar was. En vooral: het parket Halle-Vilvoorde moest haar ambitieuze vervolgingsbeleid inperken omdat de Nederlandstalige rechtbanken wegens gebrek aan personeel geen extra zittingen konden inlassen.

De HRJ besluit nu dat de transfer ondoordacht tot stand kwam: de situatie werd de Nederlandstaligen opgedrongen zonder risicoanalyse, zonder rekening te houden met de werklast en zelfs zonder enig voorafgaand overleg of rekening te houden met de voorzienbare problemen die de hoofdgriffier van Nederlandstalige rechtbank op voorhand opwierp.

“Zonder nadenken werd de Nederlandstalige rechtbank verlamd ten voordele van de Franstalige rechtbank die wegens haar slechte leiding mank loopt. Zo worden de goede gevolgen van de splitsing van BHV te niet gedaan,” vindt Van Vaerenbergh

Van Vaerenbergh vroeg de HRJ ook te onderzoek of de transfer wel wettig is. De HRJ komt niet tot een eenduidig antwoord. “Enerzijds spelen de algemene mobiliteitsregels van personeel uit het Gerechtelijk wetboek, deze laten de transfer toe. Anderzijds zijn er specifieke regels gekomen naar aanleiding van de splitsing van het arrondissement BHV. Deze laten een transfer niet toe en dat is dus verwarrend,” zegt van Vaerenbergh. “Volgens mij is de transfer onwettig: specifieke wetgeving gaat immers voor op algemene wetgeving.”

Minister noch Hoge Raad neemt actie

“De HRJ veroordeelt de transfer dus wel maar wil er verder niet in tussenkomen. Ook minister van justitie Geens gaf eerder reeds aan zich niet te kunnen mengen. En dus houdt deze oneerlijke toestand aan. Ik zal als parlementslid een wetsvoorstel indienen om deze situatie te doen ophouden. Ik maak mij echter geen illusies: deze voor de Vlamingen nadelige situatie zal nog wel even aanhouden”, besluit Van Vaerenbergh. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is