Apart statuut voor slachtoffers terreuraanslagen

Door Kristien Van Vaerenbergh op 3 mei 2017, over deze onderwerpen: Allerlei, Justitie
Voorlopige hechtenis optimaliseren

De parlementaire onderzoekscommissie ‘terroristische aanslagen’ heeft een eerste deel van haar werkzaamheden afgerond. Het rapport met aanbevelingen over de hulpverlening aan slachtoffers is klaar. “Er komt een apart statuut voor de slachtoffers van terreur, alsook wordt het enig loket waar zij geholpen worden uitgebreid. De slachtoffers krijgen een vaste referentiepersoon voor hulp“, zegt Lenniks N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh die voor haar partij in de parlementaire onderzoekscommissie zetelt.

 

In het kort de verschillende aanbevelingen van de commissie:

  • Het enig loket, dat onmiddellijk na de aanslagen werd opgericht als centraal aanspreekpunt van de slachtoffers, wordt behouden en verder uitgebouwd. Voor deze dienst worden de vereiste materiële en personele middelen ter beschikking gesteld. Het loket zal de klok rond beschikbaar zijn en elk slachtoffer zal zich kunnen wenden tot een referentiepersoon. Deze referentiepersoon zal slachtoffers bijstaan bij sociale, fiscale of praktische problemen zoals bv. het indienen van documenten, stappen die moeten gezet worden in privé-, beroeps- of familiaal verband bij scholen, ziekenhuizen of andere instellingen waar het slachtoffer zich moet wenden ten gevolge de aanslagen.
  • De parlementaire onderzoekscommissie pleit voor een rechtsbijstand voor alle slachtoffers die niet over een rechtsbijstandsverzekering beschikken. Daarnaast dient er ingezet te worden op een specifieke opleiding voor psychologen inzake de behandeling van de posttraumatische gevolgen van een aanslag.
  • De commissie wil een onderzoek hoe slachtoffers meteen financieel geholpen kunnen worden. De staat zou daarbij onmiddellijk de schade vergoeden en dat geld vervolgens terugvorderen bij de verzekeringsmaatschappijen.
  • De slachtoffers vroeger meer dan materiële hulp. Zij wouden ook erkend worden als slachtoffer van terreur. De onderzoekscommissie beveelt een eigen statuut in te voeren voor slachtoffers van terreur . Dit statuut voorziet onder meer in een vergoedingspensioen, terugbetaling van medische en psychologische kosten en recht op gratis openbaar vervoer, naar analogie met het statuut van oorlogsslachtoffers. Dit werd reeds bij wetsontwerp ingediend in De Kamer en wordt nu verder afgehandeld.
  • Er wordt een taskforce opgericht die alle betrokken FOD’s en instellingen alsook slachtofferverenigingen vertegenwoordigt. Dit als reactie omdat de verschillende hulpinstanties verdeeld zijn over de FOD Sociale Zaken, Defensie en Justitie en ook een deel op het niveau van de gemeenschappen. Daarnaast zijn ook nog het slachtofferfonds, verzekeringsmaatschappijen en ziekenfondsen betrokken partij.
  • Slachtoffers met een buitenlandse nationaliteit wil de onderzoekscommissie informeren over de mogelijkheden van ondersteuning in een voor hen begrijpelijke taal. Die info kan hen worden meegedeeld via de diplomatieke en consulaire diensten in hun thuisland.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is