Nieuws over dit onderwerp

Pleegzorgverlof zal pleegouders nodige ondersteuning geven

De Kamercommissie Sociale Zaken geeft groen licht aan het N-VA-wetsvoorstel waardoor pleegouders in de toekomst zes weken verlof kunnen krijgen bij de komst van een pleegkind.  De wetgever wil zo …

Pleegouders krijgen bezoekrecht

Pleegouders die meer dan een jaar voor een kind zorgen, hebben daar een affectieve band mee. We willen voorkomen dat de jeugdrechter dat kind bij die mensen weghaalt zonder dat ze daar iets tegen …

Op naar een volwaardig statuut voor pleegouders...

Op woensdag 29 april kwamen verschillende organisaties die nauw betrokken zijn bij de pleegzorg langs in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ze werden gehoord met betrekking tot het wetsvoorstel van …