Nieuws over dit onderwerp

N-VA-voorstel stopt tegenstrijdige beslissingen bij adoptie

Kandidaat adoptie-ouders krijgen vandaag af te rekenen met nutteloze dubbele procedures op Vlaams en Federaal niveau. Dit heeft al geleid tot tegenstrijdige beslissingen waardoor adoptiekinderen …

Federale Centrale Autoriteit behandelde in 2014 197 adoptiedossiers

Het staat buiten kijf dat een adoptieprocedure een lange weg is. Het is voor de adoptant dan ook belangrijk om vanuit elke hoek zo veel mogelijk steun te kunnen vinden. Het lijkt me niet opportuun …