Nieuws over dit onderwerp

Pleegzorgverlof zal pleegouders nodige ondersteuning geven

De Kamercommissie Sociale Zaken geeft groen licht aan het N-VA-wetsvoorstel waardoor pleegouders in de toekomst zes weken verlof kunnen krijgen bij de komst van een pleegkind.  De wetgever wil zo …

N-VA-voorstel stopt tegenstrijdige beslissingen bij adoptie

Kandidaat adoptie-ouders krijgen vandaag af te rekenen met nutteloze dubbele procedures op Vlaams en Federaal niveau. Dit heeft al geleid tot tegenstrijdige beslissingen waardoor adoptiekinderen …

Federale Centrale Autoriteit behandelde in 2014 197 adoptiedossiers

Het staat buiten kijf dat een adoptieprocedure een lange weg is. Het is voor de adoptant dan ook belangrijk om vanuit elke hoek zo veel mogelijk steun te kunnen vinden. Het lijkt me niet opportuun …