Rel in Brussel over vonnissen Franstalige rechter

Door Kristien Van Vaerenbergh op 25 november 2017, over deze onderwerpen: Justitie, Parket Halle-Vilvoorde
rel Brussel vonnis

Een Franstalige strafrechter in Brussel haalt in drie vonnissen ongezien zwaar uit naar de Nederlandstaligen. Het parket van
Halle-Vilvoorde én het parket-generaal pikken dat niet.

Drie vonnissen van de Franstalige strafrechtbank in Brussel veroorzaken een communautaire rel. Daarin wordt de politie in de
Vlaamse Rand zwart op wit beschuldigd van 'racisme' tegen Franstaligen. Het parket van Halle-Vilvoorde krijgt te horen dat het
aan een 'minimum aan intelligentie' ontbreekt. De vonnissen maken gewag van 'bevooroordeelde' strafonderzoeken tegen
mensen 'alleen omdat ze Franstalig zijn'.

Het parket van Halle-Vilvoorde én het hogere parket-generaal van Brussel dulden dat niet. 'We gaan geen hoger beroep
aantekenen tegen de vrijspraken in deze zaken. Maar dat staat los van bepaalde uitlatingen in de vonnissen, die we ten
zeerste betreuren', stellen de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde Thierry Freyne en de woordvoerster van het parketgeneraal
Anja Bijnens. 'We hebben geen reden om aan te nemen dat de politie niet correct zou hebben gehandeld.
Verschillende uitlatingen in de vonnissen vinden we dan ook zeer eigenaardig en ongepast. We kijken welke stappen we
kunnen ondernemen.'

De vonnissen dateren van 25 oktober. Ze zijn geveld door één Franstalige rechter in Brussel. Dat is ook de rechter die moet
oordelen over alle strafzaken die het parket van Halle-Vilvoorde voert tegen Frans- talige beklaagden. In april 2014 is het
parket van Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) gesplitst, maar de rechtbank zit nog altijd in Brussel. Er is een aparte Franstalige en
een Nederlandstalige rechtbank.

Een vonnis gaat over een koppel uit Luik dat een sauna in Vilvoorde bezocht. Ze moesten van de uitbater 64 euro betalen, wat
ze weigerden. Er was discussie over de geldigheid van hun cadeaubon. Daarop zouden slagen en verwondingen zijn
uitgedeeld door het koppel, waarvoor ze werden vervolgd. Maar de strafrechter sprak hen vrij. Hoewel het koppel geen
communautaire argumenten als verdediging gebruikte, haalt de rechter die wel aan in zijn vonnis.

'De rechtbank stelt vast dat de beklaagden zich hebben aangediend in een politiekantoor in de Vlaamse regio om er een klacht
in te dienen, maar dat is hen geweigerd. De rechtbank stelt ook vast dat bepaalde getuigen niet zijn gehoord, wat zonder enige
twijfel getuigt van een bevooroordeeld onderzoek. (...) Dat toont aan dat het dossier is opgezet met als enig doel de
beklaagden te doen veroordelen (omdat ze Franstaligen zijn?)', besluit de rechter.

Een tweede vonnis gaat over de diefstal van een metalen hek, 30 meter lang. Het ging om een buren- ruzie. Maar de rechter
haalt uit naar de politie in Wezembeek-Oppem. Omdat die geen proces-verbaal zou hebben opgesteld over een eerdere klacht
van de aangeklaagde Marokkaanse buur. De rechter noemt dat in zijn vonnis 'een vorm van racisme vanwege de buur en de
lokale politie, die blijkbaar veel moeite hebben met de komst in een Vlaamse buurt van een Belg van vreemde origine die zich
uitdrukt in het Frans'.

Het derde vonnis over een hele reeks zware diefstallen bevat een ongeziene uithaal naar het parket van Halle-Vilvoorde. 'Met
een minimum aan intelligentie had het parket moeten beseffen dat er al een procedure liep in de Franse taal.'
De voorzitter van de Franstalige rechtbank in Brussel, Luc Hennart, reageert nog niet. Hij had de vonnissen gisteren nog niet
gelezen.

Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), de ondervoorzitster van de Kamercommissie Justitie, noemt de vonnissen 'onaanvaardbaar'.
'Zeker als je weet dat verdachten in de Vlaamse Rand een Franstalige rechter verkiezen omdat die lakser zijn. Rechters zijn
onafhankelijk, maar kunnen niet zomaar beschuldigingen van discriminatie uiten zonder die te staven. Het bewijst dat de Franstalige
rechtbank in Brussel niet goed werkt. Er is een schisma met de Nederlandstalige rechtbank. Het parket van Halle-
Vilvoorde botst op een muur in Brussel. Dat is nu zwart op wit bewezen.'

COMPROMIS VAN BHV
Na decennia kibbelen raakten de Vlaamse en Franstalige partijen het eind 2011 eindelijk eens over de splitsing van het
gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV). De Vlamingen kregen een eigen parket voor Halle-Vilvoorde. Zodat
ze strenger konden optreden tegen de (kleinere) criminaliteit in de Vlaamse Rand. Maar ze kregen geen eigen rechtbank. Die
bleef in Brussel, bevoegd voor Brussel én Halle-Vilvoorde. Ze is wel opgedeeld in een Frans- en Nederlandstalige rechtbank.

Onafhankelijk of ongeleid?

Vergis u niet. De ongeziene vonnissen van een Franstalige rechter in Brussel zijn geen geïsoleerd incident. Ze weerspiegelen wat leeft bij de Franstalige rechters in onze hoofdstad. Dat hoorden we zelf van andere Frans- talige rechters in Brussel. Ze hekelen de 'repressieve' aanpak van de Vlaamse openbaar aanklagers in Halle-Vilvoorde. Ze keuren de uitspraken die hun collega-rechter in zijn vonnissen doet, niet af. De rechters vertelden ons vooral dat ook zij vinden dat Franstaligen in de Vlaamse Rand onheus behandeld worden door de politie. Een communautair probleem, zoveel is duidelijk. Maar een rechter moet recht spreken. Een vonnis dient niet voor politieke stellingname. Een rechter is onafhankelijk, maar mag geen ongeleid projectiel zijn. De wet is zijn enige leidraad.

LARS BOVE De Tijd zaterdag 25 november pagina 4

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is